Media object

paper amb disseny

Paper de Regal

Paper Regal, bobines de 62 cm amplda, 70cm amplada,
35cm amplada,
amb paprer cel.lulosa , celofana, kraft .....


Mónpaper Passeig de la Generalitat 14 08500 VIC Tel. 93 889 51 53 - Fax 93 881 47 28