Rotlles de cinta catalana

Rotlles de cinta catalana, diferents amplades, diferents metratges


Mónpaper Passeig de la Generalitat 14 08500 VIC Tel. 93 889 51 53 - Fax 93 881 47 28